Нове дослідження, проведене Київським міжнародним інститутом соціології у квітні цього року, показало: більше половини українців вважають себе щасливими людьми.

68% українців вважають себе щасливими людьми, 14% почувалися частково щасливими і 16% здебільшого або зовсім не вважали себе щасливими.

У порівнянні з 2018 роком кількість щасливих людей зросла на 6 відсоткових пунктів.

Опитування показало, що жінки щасливіші за чоловіків — 71% жінок почуваються щасливими, серед чоловіків — 65%.

Також дослідження показало, що рівень щастя пропорційний рівню освіти — чим вища освіта, тим вищий рівень щастя. Серед людей із неповною середньою освітою щасливими себе вважають 50% опитаних, серед людей із вищою освітою — 77%.

Рівень щастя є найвищим серед молоді: у віці 18–39 років щасливими себе називають 82% опитаних. У віці 40–59 років 64% щасливих людей, серед 60-річних і старше щасливих трохи більше ніж половина — 55%.