Анастасія Голобородько, 
консультант із харчування, фуд-терапевт


Іноді так виходить, що до певного віку перемогу отримують не матеріальні блага, машини чи колекціонування будь-чого, а вміння розібратися та підтримувати в нормальному стані власне тіло та здоров’я.


Хоча я працюю з їжею та тарілкою, глобально ми акцентуємо увагу на тому, що дано, що вже накопичено. І так, чекап — це коректний старт роботи. Фокус різних маркерів: від клінічного аналізу крові, біохімії крові, функціональної діагностики. Цілі — побачити здоров’я людини з інтегративної точки зору, цілісно, ​​а не одну систему чи орган окремо.

Сучасний підхід допомагає виділити провідну ланку та залежну, бачити ієрархію дій, вибудовувати систему взаємозв’язків. Здоров’я — це точно система.

Хороша консультація — це:

 • збір анамнезу;
 • огляд (реальний або навіть онлайн — є Zoom, є вивчення профайлів);
 • стандартні аналізи (клінічний, біохімічний аналіз крові);
 • додаткові метаболомні та гормональні показники, генетика рідше;
 • пряма та непряма аналітика дефіцитів;
 • дабл-чек з колегами та іншими фахівцями;
 • рекомендації, персоналізований протокол харчування з поясненням.

Організм людини не лінійний, тому суто інженерний підхід і «схеми», класичні дієти та призначення часто зазнають краху. Використання лише доказових підходів, всебічний моніторинг — важливий. Знання своїх біохімічних особливостей — важливе.


Хороший та повний (на мій погляд) набір щорічного чекапа:


 • Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою
 • Глікований гемоглобін А1с
 • Глюкоза
 • ГГТ, АЛТ, АСТ
 • Білірубін загальний, непрямий, прямий
 • Лужна фосфатаза
 • Білкові фракції (визначення загального білка та альбуміну)
 • Сечовина
 • Сечова кислота
 • С-реактивний білок ультрачутливий
 • Інсулін
 • Фруктозамін
 • Феррітин
 • Трансферін
 • Тригліцериди
 • Холестерин загальний та фракції
 • Гомоцистеїн
 • 25-OH вітамін D
 • Тиреотропний гормон (ТТГ)
 • Т4 вільний, Т3 вільний
 • АТТГ
 • АТПО
 • Фібриноген

Anywell публикує матеріал з дозволу автора.

Оригінал