Марія Рокотян
Адвокатка  АО «ЕЛЕГІТ»

Внаслідок збройної агресії Російської Федерації, розпочатої 24 лютого 2022 року, громадяни України зазнають, серед іншого, суттєвих майнових втрат. Так, у результаті бойових дій було пошкоджено або знищено значну кількість житлових будинків.

Одним із першочергових питань, що стоїть перед постраждалими особами, є питання виплати державою компенсацій за пошкодження або знищення житла. 

Міжнародні правові акти, зокрема Женевська конвенція про захист цивільного населення під час війни від 12.08.1949 та резолюція Парламентської Асамблеї Ради Європи № 1708 від 28.01.2010, гарантують принцип непорушності прав власності на майно, яке знаходиться на території збройного конфлікту, та передбачають право на компенсацію або реституцію пошкодженого чи зруйнованого майна.

Що ж стосується національного законодавства, з 2020 р. в Україні діє Порядок надання та визначення розміру грошової компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації, затверджений постановою Кабінету Міністрів України №  767 від 02.09.2020 (далі – «Порядок»).

Він розповсюджує свою дію на осіб, які перебувають на контрольованих Україною територіях.

Можна припустити, що дію Порядку буде розповсюджено на осіб, які постраждали внаслідок агресії, яка триває наразі. 

В якому розмірі надається компенсація за пошкоджене або знищене житло? 

Розмір компенсації наразі обмежено 300 тис. грн.

Які порядок подання та процедура розгляду заяви на компенсацію за пошкоджене або знищене житло?

Заява на відшкодування подається до відповідного центру надання адміністративних послуг, а в разі його відсутності – безспосередньо до органу місцевого самоврядування або військово-цивільної адміністрації  (далі – «Компетентний орган»), особисто або за допомогою засобів поштового зв’язку (цінним листом з описом вкладення). У разі подання документів представником до них додаються копії документів, які підтверджують повноваження представника (наприклад, нотаріально посвідчена довіреність).

Для отримання грошової компенсації, а також для проведення обстеження житла постраждалі на кожен окремий об’єкт подаються такі документи:

  • заява про проведення обстеження житла за встановленою Порядком формою;
  • копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документа, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус;
  • копія документа, в якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків (т. зв. ідентифікаційний код);
  • нотаріально завірені копії документів, що підтверджують наявність права власності у постраждалого на житло на момент подання заяви про проведення обстеження житла.

Строк розгляду заяви – не більше 5 днів з моменту її надходження.

Строк проведення обстеження житла – не більше 30 днів з моменту прийняття відповідного рішення.

Після отримання довідки про визнання особи постраждалою до Компетентного органу додатково подаються:

  • заява у довільній формі про виплату грошової компенсації; 
  • копія довідки про визнання особи постраждалою внаслідок надзвичайної ситуації;
  • копія акта обстеження житла;
  • інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про припинення права власності на житло у зв’язку з його знищенням, яка видається в установленому порядку на підставі акта обстеження житла.

У заяві, серед іншого, зазначаються реквізити банківської картки (або рахунку), на яку (який) перераховується компенсація, та зазначається, що заявник не звертався за виплатою до інших Компетентних органів.

У разі подання неповного пакета документів, наявності в поданих документах недоліків Компентний орган надає можливість протягом 10 днів з моменту повідомлення про виявлення такого факту надати відсутні документи або усунути недоліки. У разі ненадання документів та/або неусунення недоліків заява не розглядатиметься.

Компетентні органи затверджують щомісяця до 5 числа списки постраждалих та надсилають їх відповідним органам соціального захисту для подальшого розгляду відповідною комісією.

Комісія протягом 10 робочих днів з моменту отримання списку постраждалих приймає рішення щодо надання або відмови в наданні грошової компенсації. Указаний строк за рішенням комісії може бути продовжено ще на 30 днів.

Протягом 3 робочих днів з дати прийняття комісією рішення про надання/відмову в наданні грошової компенсації орган соціального захисту направляє копію рішення комісії із зазначенням розміру грошової компенсації до Компетентного органу.

Остаточне рішення щодо виплати компенсацій приймається Мінреінтеграції на підставі подання органів соціального захисту.

Згідно з п. 30 Порядку, у разі коли пошкоджене житло перебуває в спільній частковій власності кількох постраждалих, документи, необхідні для отримання грошової допомоги, подаються окремо від імені кожного постраждалого. Грошова допомога співвласникам надається пропорційно площі зруйнованого або пошкодженого житла, що належить кожному зі співвласників.

Слід зазначити, що за повідомленням Прем’єр-міністра України найближчим часом громадяни, у яких зруйновано чи пошкоджено житло внаслідок військових дій, зможуть залишити заявку на відшкодування збитків у додатку «Дія».