Нещодавно ми розповідали вам, як ставити цілі так, щоб їх досягати. А сьогодні хочемо поділитися методиками, як від встановлення мети перейти до її втілення. 


OKR

Objectives and Key Results (OKR) — метод побудови конкретних та вимірюваних цілей та визначення кількісних результатів. Ця система дає змогу вибудовувати дерево цілей та визначати результати для конкретного співробітника, відділу чи сфери життя. При цьому ви наочно бачите доцільність кожного завдання, як воно впливає на глобальні плани, можете відстежувати результат і вносити корективи.


Objective (цілі) — це глобальна мета, що описує, якого результату ми прагнемо досягнути, та відповідає на питання «Що?» або «Навіщо?».

Key Result (ключові результати) — індикатори, за якими ми оцінюємо та відстежуємо шлях до мети. Вони вимірювані, піддаються перевірці та відповідають на запитання «Як?».


Піраміда цілей

Це ще один спосіб реалізації цілей, який складається з чотирьох рівнів:

Перший рівень — мета, її ви формуєте за системами SMART або HARD, наприклад.


Другий рівень — стратегія. Тут враховуйте такі параметри:

  • Що потрібно зробити для досягнення мети?
  • Хто відповідатиме за реалізацію стратегії?
  • Коли стратегію буде реалізовано?

Третій рівень — рішення. Тут ви реалізовуєте стратегію і враховуєте:

  • Як ви розподілите завдання?
  • Як ви платитимете за ресурси?
  • Як ви відстежуватимете та оцінюватимете результати?

Четвертий рівень — виконавці. Це рівень, на якому ви визначаєтеся зі спеціалістами, інструментами, ресурсами, які вам необхідні для реалізації мети.


5 принципів цілепокладання за Локком та Летемом

Едвін Локк та Гері Летем ще у 60-х роках минулого століття розробили теорію реалізації цілей, яка складається з п’яти простих пунктів:Ясність — мета має бути конкретною та точно сформульованою: що? де? коли? як? яким способом? тощо.

Виклик — золота середина, тобто ваша ціль має бути складною, але водночас реальною для втілення, бо дуже складна чи легка мета демотивує.

Залученість — ті, хто бере участь у побудові та формулюванні мети, більш мотивовані. Вони краще розуміють її важливість та необхідність, тому ефективніше працюють над її реалізацією.

Зворотний зв’язок — обов’язково стежте за прогресом і відзначайте, які успіхи вже зроблено.

Розподіл завдань — реалізація може тривати певний час: кілька тижнів чи навіть років. За цей час мотивація може знизитись. Тому, щоб цього уникнути, розділіть одну велику ціль на кілька підзавдань. Так ви швидше та наочніше побачите прогрес і перші результати, що надихнуть йти до основної мети.